Zgłoś abstrakt

Nabór abstraktów został zakończony

Autorzy zostaną poinformowani o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wystąpienia do 31 stycznia 2018 r.