Program

I dzień (12 kwietnia, czwartek)

Rejestracja

 • 9:00 – 9:30 – otwarcie konferencji Anna Grzechnik, Muzeum Powstania Warszawskiego

Sesja I

 • 9:30 – 9:50 – Jane E Klinger, U S Holocaust Memorial Museum (USA) Criteria for the Conservation of Holocaust Materials [Kryteria konserwacji materiałów związanych z Holokaustem]
 • 9:50 – 10:10 –  Emma Coburn, Imperial War Museum (UK) Developing a preservation strategy for the Map Room at IWM Churchill War Rooms [Opracowanie strategii konserwatorskiej dla Sali Map Gabinetu Wojennego Winstona Churchilla w Imperial War Museum]
 • 10:10 – 10:30 – Michał Witkowski, Archiwum Akt Nowych (Polska) Nieznane dokumenty bojowe z okresu Obrony Wybrzeża w 1939r. w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Odkrycie, badania wstępne, identyfikacja i konserwacja
 • 10:30 – 10:50 – dyskusja
 • 10:50 – 11:10 – przerwa na kawę

Sesja II

 • 11:10 – 11:30 – Agata Rostek-Robak, National Maritime Museum (Australia) Conserving the MV Krait at the Australian National Maritime Museum [Konserwacja MV Krait w Australijskim Narodowym Muzeum Morskim]
 • 11:30 – 11:50 – Karol Zieliński, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Polska) Dokumentowanie śladów walk z okresu Powstania Warszawskiego oraz ich identyfikacja z wykorzystaniem technik badawczych stosowanych  w kryminalistyce.
 • 11:50 – 12:10 – Anna Grzechnik, Muzeum Powstania Warszawskiego (Polska) The last flight of Halifax JP-276A – the history of finding and conserving aeronautical charts from the Canadian bomber [Ostatni lot Halifaxa JP-276A – historia odnalezienia wraku i konserwacji map lotniczych z kanadyjskiego bombowca]
 • 12:10  12:30 – Jillian Harrold, Zofia Wyszomirska-Noga, Noga Conservation (UK) Fronts of the WW2 – The treatment of two WWII maps from the Map Room in the Churchill War Rooms [Fronty II wojny światowej na mapach – konserwacja dwóch map z okresu II wojny światowej z Sali Map Gabinetu Wojennego Winstona Churchilla]
 • 12:30 – 12:50 – dyskusja
 • 12:50 – 13:50 – lunch

Sesja III

 • 13:50 – 14:10 – Caroline Fry, The University of Melbourne (Australia) On the road again – The War Heritage Roadshow [Znów w drodze – The War Heritage Roadshow]
 • 14:10 – 14:30 – Ewa Cyrulik, Łukasz Szoblik, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Polska) Wybrane zagadnienia z zakresu konserwacji i ochrony konstrukcji zabytkowych baraków murowanych zlokalizowanych na terenie byłego KL Auschwitz II- Birkenau w kontekście ich wartości dokumentalnej i historycznej
 • 14:30 – 14:50 – Zofia Wyszomirska-Noga, The Royal Institution of Great Britain (UK) Traces of ‘science diplomacy’ during WW2 discovered during conservation survey of the Royal Institution’s archival collection. Box 558: WL Bragg lecturing tour in Sweden, 1943 [Fronty II wojny światowej na mapach – konserwacja dwóch map z okresu II wojny światowej z Sali Map Gabinetu Wojennego Winstona Churchilla]
 • 14:50 – 15:10 – Anna Włodarczyk-Sętorek, Aleksandra Prokop, Instytut Pamięci Narodowej (Polska) Problemy konserwatorskie obiektów z okresu II wojny światowej przechowywanych w Archiwum IPN
 • 15:10 – 15:30 – dyskusja
 • 15:30 – 15:50 – przerwa na kawę

Sesja IV

 • 15:50 – 16:10 – Eileen Procter and George Bailey; Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS) and the Australian War Memorial (AWM) (Australia) The Radioactive Legacy of World War Two [Radioaktywne dziedzictwo II wojny światowej]
 • 16:10 – 16:30 – Andrzej Jastrzębiowski, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Polska) Konserwacja obiektów metalowych ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • 16:30 – 16:50 – Zbigniew Nowosielski, Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej (Polska) Historia pozyskania, konserwacji i restauracji bezzałogowego gąsienicowego transportera ładunku wybuchowego Sd. Kfz. 303.
 • 16:50 – 17:10 – dyskusja
 • 17:10 – warsztaty, zwiedzanie:
  • Zwiedzanie magazynu broni i magazynu sztuki
  • Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Pokazy działania pojazdów mechanicznych: Goliath, DKW Sahara
 • 19:00 – bankiet

II dzień (13 kwietnia, piątek)

Sesja I

 • 9:00 – 9:20 – Magdalena Wiercińska, Archiwum Akt Nowych (Polska) Akta z okresu II wojny światowej, w zasobie Archiwum Akt Nowych – problemy i wyzwania konserwatorskie na przykładzie dokumentów wydobytych ze skrytek
 • 9:20 – 9:40 – Ewa Paul, Conservator in Private Practice / Eva Art Conservation (USA) A Conservation Treatment of Walt Disney Insignia Drawing [Konserwacja rysunku emblematu wojskowego autorstwa studia Walta Disneya]
 • 9:40 – 10:00 – Christina Bean, University of California, Los Angeles (USA) Surveying and Investigating WWII French Resistance Newspapers [Analiza badawcza gazet francuskiego ruchu oporu z okresu II wojny światowej]
 • 10:00 – 10:20 – Joanna Sroka, Biblioteka Elbląska (Polska) Kopie konserwatorskie obiektów na podłożu papierowym na przykładzie zbiorów Muzeum II Wojny Światowej – problematyka wykonania
 • 10:20 – 10:50 – dyskusja
 • 10:50 – 11:10 – przerwa na kawę

Sesja II

 • 11:10 – 11:30 – Jan Paris, Wilson Special Collections Library, University of North Carolina at Chapel Hill (USA) The Pinkas of Skuodas: 1945, 1986, 2018 [Kronika miasta Skuodas (Szkudy) na Litwie: 1945, 1986, 2018]
 • 11:50 – 12:10 – Rafał Krajewski, Biuro Rekonstrukcyjno-Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej (Polska) Zastosowanie inżynierii odwrotnej do opracowania dokumentacji cyfrowej części pojazdów zabytkowych 
 • 12:10 – 12:30 – Dorota Jutrzenka-Supryn, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Polska) Nie tylko broń. Znalezisko archeologiczne z ulicy Bagatela w Warszawie. Konserwacja elementów skórzanych
 • 12:30 – 12:50 – Joanna Lang, Muzeum Powstania Warszawskiego (Polska) Zabytki fotograficzne i filmowe z okresu II wojny światowej na przykładzie zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego
 • 12:50 – 13:10 – dyskusja
 • 13:10 – 14:10 – lunch

Sesja III

 • 14:10 – 14:30 – Joanna Sielska (Polska) Problematyka oraz zakres konserwacji obiektów tekstylnych pochodzących z lat 1939-1945
 • 14:30 – 14:50 – Agnieszka Krzemińska- Maciejko, Ewelina Bisaga, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Polska) Zespół 38 ubranek dziecięcych z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – problematyka i specyfika konserwacji
 • 14:50 – 15:10 – Jadwiga Kozłowska Muzeum Wojska Polskiego (Polska) Konserwacja sztandaru Polskich Sił Powietrznych
 • 15:10 – 15:30 – Agata Myjak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska) Ocalony wojenny dorobek warszawskiej ASP Treść abstraktu: Prace badawcze oraz konserwatorskie przeprowadzone przy obiektach powstałych w okresie drugiej wojny światowej pochodzących z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wyzwania związane z ekspozycją tych dzieł
 • 15:30 – 15:50 – dyskusja
 • 15:50 – 16:20 – zamknięcie konferencji
 • 16:20
  • Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Zwiedzanie magazynu broni i magazynu sztuki