Venue

WARSAW RISING MUSEUM
Jan Nowak-Jeziorański Auditorium
Cinema Space

ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa

tel.: 22 539 79 05, 22 539 79 06
e-mail: konferencja2018@1944.pl

Public transport:

  • Bus: 102, 105, 109
  • Tram: 1, 22, 24
  • Ungerground – 2nd line

 

Muzeum Powstania Warszawskiego poświęcone jest wydarzeniom sierpnia i września 1944 roku. Stanowi hołd dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Poprzez różnorodne inicjatywy przekazuje wiedzę o Powstaniu Warszawskim i pomaga współczesnym odbiorcom zrozumieć historię sprzed ponad 70 lat. Muzeum łączy przeszłość ze współczesnością, miejsce pamięci z innowacyjną ekspozycją i działalnością kulturalno-edukacyjną. Za pomocą nowoczesnych środków przekazu przybliża widza do eksponatu, dzięki czemu ułatwia spotkanie z pamiątkami historii.

Welcome to our pages: